Akustik projekt

O dźwięku

Hałas i dźwięki

Izolacja akustyczna, termiczna i wibracyjna. Hałas jest nieuniknioną częścią życia w nowoczesnym społeczeństwie. Postęp technologiczny doprowadził do wytwarzania coraz większej ilości hałasu z maszyn, przedsiębiorstw, ruchu, itp. To bardzo ważne, że próbujemy wpłynąć na hałas w taki sposób aby nie musiał być wszędzie. Aby niwelować hałas wymagana jest szczegółowa wiedza o jego pochodzeniu oraz o tym jak się on rozkłada i jak został zmierzony.

Czytaj więcej »

Pochłanianie dźwięku

Pochłanianie dźwięku oznacza, przekształcenie energii dźwięku w wibracje mechaniczne i energię cieplną. Pochłanianie dźwięku wyraża się poprzez współczynnik pochłaniania dźwięku (alfa) lub klasy E zgodnie z normą EN ISO 11654 i NZP / SAA, i zgodnie z ASTM C423.

Czytaj więcej »

Izolacja akustyczna (tłumienie)

Zmniejszenie liczby

Izolacyjność dźwięku oznacza się:
Rw = wskaźnik izolacyjności akustycznej mierzony w laboratorium
R'w = wskaźnik redukcji hałasu mierzony w budynkach

Pomiary laboratoryjne zazwyczaj mogą być o 4-5 dB dokładniejsze niż pomiary wykonane w budynkach o tej samej konstrukcji.

Czytaj więcej »